You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatarTên: Administrator
Cấp bậc: Administrator
Hệ thống cấp độ trong game sẽ thăng tiến theo lượng EXP mà bạn có được qua các trận chiến. Tương ứng với mỗi cấp độ sẽ là một quân hàm với biểu tượng tương ứng xuất hiện bên cạnh Tên Nhân Vật.
Tại một số cấp nhất định (in đậm dưới đây), bạn sẽ nhận được phần thưởng cấp độ.
[th]LV[/th][th]PH[/th][th]Quân Hàm[/th][th]EXP[/th]
1

Tân Binh
1,000
2

Binh Nhì
2,500
3

Binh Nhất
4,500
4

Hạ Sĩ 1
7,000
5

Hạ Sĩ 2
11,500
6

Hạ Sĩ 3
18,000
7

Hạ Sĩ 4
26,000
8

Hạ Sĩ 5
30,685
9

Hạ Sĩ 6
34,797
10

Trung Sĩ 1
39,808
11

Trung Sĩ 2
45,938
12

Trung Sĩ 3
53,471
13

Trung Sĩ 4
62,775
14

Trung Sĩ 5
74,326
15

Thượng Sĩ 1
88,746
16

Thượng Sĩ 2
106,850
17

Thượng Sĩ 3
129,716
18

Thượng Sĩ 4
157,500
19

Thượng Sĩ 5
193,600
20

Thiếu Úy 1
223,025
21

Thiếu Úy 2
253,275
22

Thiếu Úy 3
290,037
23

Thiếu Úy 4
328,900
24

Thiếu Úy 5
369,914
25

Trung Úy 1
413,127
26

Trung Úy 2
458,590
27

Trung Úy 3
506,352
28

Trung Úy 4
556,463
29

Trung Úy 5
608,971
30

Thượng Úy 1
663,927
31

Thượng Úy 2
721,380
32

Thượng Úy 3
781,380
33

Trung Úy 4
843,975
34

Trung Úy 5
909,216
35

Thượng Úy 1
977,152
36

Thượng Úy 2
1,047,833
37

Thượng Úy 3
1,121,307
38

Thượng Úy 4
1,197,625
39

Thượng Úy 5
1,197,625
40

Đại Úy 1
1,358,990
41

Đại Úy 2
1,444,135
42

Đại Úy 3
1,532,322
43

Đại Úy 4
1,623,600
44

Đại Úy 5
1,718,019
45

Thiếu Tá 1
1,815,627
46

Thiếu Tá 2
1,916,475
47

Thiếu Tá 3
2,020,612
48

Thiếu Tá 4
2,128,088

Xem lý lịch thành viên http://kenhphimtruyen.123.st
avatarTên: Administrator
Cấp bậc: Administrator
49

Thiếu Tá 5
2,238,951
50

Trung Tá 1
2,353,252
51

Trung Tá 2
2,471,040
52

Trung Tá 3
2,592,365
53

Trung Tá 4
2,717,275
54

Trung Tá 5
3,042,515
55

Thượng Tá 1
3,386,139
56

Thượng Tá 2
3,768,145
57

Thượng Tá 3
4,192,745
58

Thượng Tá 4
4,664,674
59

Thượng Tá 5
5,189,119
60

Đại Tá 1
5,776,660
61

Đại Tá 2
6,440,205
62

Đại Tá 3
7,195,752
63

Đại Tá 4
8,063,134
64

Đại Tá 5
9,067,201
65

Thiếu Tướng 1
10,239,169
66

Thiếu Tướng 2
11,618,594
67

Thiếu Tướng 3
13,255,876
68

Thiếu Tướng 4
16,302,401
69

Thiếu Tướng 5
19,996,580
70

Trung Tướng 
24,510,755
71

Thượng Tướng
30,069,814
72

Đại Tướng

Xem lý lịch thành viên http://kenhphimtruyen.123.st
avatarTên: Administrator
Cấp bậc: Administrator

Phần Thưởng Cấp Độ


Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 1
Hộp Quà Cấp 3
1
 
Bánh Xe Thời Gian (3 Ngày)
1
 
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
 skull-7
14
Nhận Được Ngẫu Nhiên 1 Trong 3 Vật Phẩm Này
 balrog-7
14
 janus-7
14
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 1 Trong 6 Vật Phẩm Này
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 3
Hộp Quà Cấp 5
1
 
Janus-5 (3D)
1
 
Parang (3D)
1
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Bánh xe thời gian (30D)
1
 
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 5
Hộp Quà Cấp 10
1
 
StG 44 (7D)
1
 
Colt Anaconda (7D)
1
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Bánh xe thời gian (30D)
1
 
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 10
Hộp Quà Cấp 15
1
 
Skull-1 (10D)
1
 
M24 sniper rifle (10D)
1
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Bánh xe thời gian (30D)
1
 
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 15
Hộp Quà Cấp 20
1
 
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 3 Trong 6 Vật Phẩm Này     
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Bánh Xe Thời Gian (30 Ngày)
7
 
Nhân vật Chinese Devils
5
 
Nhân vật National Liberation
5
 
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 20
Hộp Quà Cấp 25
1
 
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 3 Trong 6 Vật Phẩm Này     
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Bánh Xe Thời Gian (30 Ngày)
7
 
Nhân vật Chinese Devils
5
 
Nhân vật National Liberation
5
 
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 25
Hộp Quà Cấp 30
1
 
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 3 Trong 6 Vật Phẩm Này     
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Bánh Xe Thời Gian (30 Ngày)
7
 
Nhân vật Chinese Devils
5
 
Nhân vật National Liberation
5
 
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 30
Hộp Quà Cấp 35
1
 
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 3 Trong 6 Vật Phẩm Này     
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Bánh Xe Thời Gian (30 Ngày)
7
 
Nhân vật Chinese Devils
5
 
Nhân vật National Liberation
5
 

Xem lý lịch thành viên http://kenhphimtruyen.123.st
avatarTên: Administrator
Cấp bậc: Administrator
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 35
Hộp Quà Cấp 40
1
 
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 3 Trong 6 Vật Phẩm Này     
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Bánh Xe Thời Gian (30 Ngày)
7
 
Nhân vật Vigilante Corps
5
 
Nhân vật Thunder Squad
5
 
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 40
Hộp Quà Cấp 45
1
 
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 3 Trong 6 Vật Phẩm Này     
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Bánh Xe Thời Gian (30 Ngày)
7
 
Nhân vật Vigilante Corps
10
 
Nhân vật Thunder Squad
10
 

Xem lý lịch thành viên http://kenhphimtruyen.123.st
avatarTên: Administrator
Cấp bậc: Administrator
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 45
Hộp Quà Cấp 50
1
 
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 3 Trong 6 Vật Phẩm Này     
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Bánh Xe Thời Gian (30 Ngày)
7
 
Nhân vật Vigilante Corps
10
 
Nhân vật Thunder Squad
10
 
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 50
Hộp Quà Cấp 55
1
 
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 3 Trong 6 Vật Phẩm Này     
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Bánh Xe Thời Gian (30 Ngày)
7
 
Nhân vật Vigilante Corps
30
 
Nhân vật Thunder Squad
30
 
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 55
Hộp Quà Cấp 60
1
 
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 3 Trong 6 Vật Phẩm Này     
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Bánh Xe Thời Gian (30 Ngày)
7
 
Nhân vật Vigilante Corps
30
 
Nhân vật Thunder Squad
30
 
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 60
Hộp Quà Cấp 65
1
 
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 3 Trong 6 Vật Phẩm Này     
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Bánh Xe Thời Gian (30 Ngày)
7
 
Nhân vật Vigilante Corps
30
 
Nhân vật Thunder Squad
30
 

Xem lý lịch thành viên http://kenhphimtruyen.123.st
avatarTên: Administrator
Cấp bậc: Administrator
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 65
Hộp Quà Cấp 70
1
 
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 3 Trong 6 Vật Phẩm Này     
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Bánh Xe Thời Gian (30 Ngày)
7
 
Nhân vật Vigilante Corps
30
 
Nhân vật Thunder Squad
30
 
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 70
Hộp Quà Cấp 72
1
 
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 3 Trong 6 Vật Phẩm Này     
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Bánh Xe Thời Gian (30 Ngày)
7
 
Nhân vật Vigilante Corps
30
 
Nhân vật Thunder Squad
30
 
Cấp độ
Tên Phần Thưởng
Số lượng/Thời Hạn
Lưu Ý
Cấp 72
Phiếu Bạc lv.3
1
 
Hộp Y Tế Nhỏ (30%)
50
 
Hộp Y Tế Lớn (100%)
50
 
Khôi Phục Trận Chiến
50
 
Xem Trước Phần Thưởng
20
 
Nguyên Liệu Cường Hóa Thông Thường
30
 
Bản Thiết Kế Nhóm 1 [S]
1
Nhận Được Ngẫu Nhiên 3 Trong 6 Vật Phẩm Này     
Bản Thiết Kế Nhóm 2 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 3 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 4 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 5 [S]
1
Bản Thiết Kế Nhóm 6 [S]
1
Bánh Xe Thời Gian (30 Ngày)
7
 
Nhân vật Vigilante Corps
30
 
Nhân vật Thunder Squad
30
 

*Thời hạn được tính bằng Ngày

Xem lý lịch thành viên http://kenhphimtruyen.123.st
Tên: Sponsored content
Cấp bậc:

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Chat Facebook