You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

AdministratorTên: Administrator
Cấp bậc: Administrator

Bài viết: 1 [Mẹo] Hướng dẫn cách đọc mẫu móc on 27/6/2014, 17:42

Một số ký hiệu mũi móc của Nhật và các chữ viết tắt tiếng Anh tương ứng

Ký hiệu
Viết tắt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
chchainmũi bính
sl stslip stitchmũi dời
scsingle crochetmũi đơn
hdchalf double crochet mũi chữ T
dcdouble crochet mũi kép đơn
trtreblemũi kép đôi
dtrdouble treblemũi kép ba
Một số chữ viết tắt thường dùng trong chart chữ

beg: beginning = bắt đầu 1 hàng/ 1 mũi
bet: between = giữa (2 hàng/ 2 mũi)
ch sp: chain space = khoảng trống bằng 1 mũi bính
cont: continue = tiếp tục
dc2tog: double crochet two stitches together = móc 2 mũi kép đơn vào cùng 1
chân
dec: decrease = giảm mũi
foll: follow = móc theo hướng dẫn
inc: increase = tăng mũi
lp(s): loop(s) = vòng chỉ
motif = mẫu hoa
patt: pattern = mẫu
prev: previous = trước đó
rem: remain = còn lại
rep(s): repeat(s) = lặp lại
row = hàng
rnd(s): round(s) = vòng tròn
RS: right side = mặt phải
sc2tog: single crochet two together = móc 2 mũi móc đơn vào cùng 1 chân
sk: skip = bỏ mũi
st(s): stitch(es) = mũi
st ch: starting chain = bắt đầu móc mũi bính
turn = xoay
tbl: through back loop = móc xuyên qua vòng chỉ về phía sau
tfl: through front loop = móc xuyên qua vòng chỉ về phía trước
tog: together = chung
WS: wrong side = mặt trái
yo: yarn over = kéo 1 vòng chỉ qua kim


approx = approximately
beg = begin(s)(ning)
bet = between
BO = bind off
bpdc = Back Post double crochet
btwn = between
CC = contrasting color
ch(s) = chain(s)
ch-space = space previously made
cn = cable needle
CO = cast on
cont = continu(e)(s)(ing)
dbl = double
dc = double crochet
dec = decreas(e)(s)(ing)
dpn(s) = double pointed needle(s)
dtr = double treble (triple) crochet
est = establish(ed)
ext = extension
foll = follow(s)(ing)
fpdc = front post double crochet
fpsc = front post single crochet
fptr = front post triple crochet
hdc = half double crochet
inc = increas(e)(s)(ing)
k = knit
k1b = knit 1 in the row below
k1b = knit through the back loop
k2tog = knit 2 together
k2togb = Knit 2 stitches together through back loop
k3tog = knit 3 together
k3togb = Knit 3 stitches together through back loop
Kfb = knit in front and back of st
lp(s) = loop(s)
M1 = make 1
M2 = make two
MC = main color
meas = measure(s)
ndl(s) = needle(s)
opp = opposite
p = purl
p1b = purl through the back loop
p2sso = pass 2 slipped sts over
p2tog = purl 2 together
p2togb = purl 2 together in back
p3tog = purl 3 together
pat = pattern
Pm = place marker
psso = pass slipped stitch over
PU = pick up
rem = remain(s)(ing)
rep = repeat(s)(ing)
rev = revers(e)(ing)
Rev St st = reverse stockinette stitch
rf = right front
RH = right hand
rnd(s) = round(s)
RS = right side
rsc = reverse single crochet
sc = single crochet
sc2tog = single crochet 2 together
sc3tog = single crochet 3 together
sk = skip
sk2p = Slip 1, k2tog, pass sl st over
skp = slip 1, knit 1, pass slipped stitch over
sl = slip
sl st = slip stitch
slip1-k1-psso = slip 1, knit 1, pass slip stitch over
sm = slip marker
sp(s) = space(s)
sq(s) = square(s)
ssk = slip, slip, knit
St st = Stockinette stitch
st(s) = stitch(es)
t-ch = turning chain
tbl = through the back loop
tog = together
trc = treble (triple) crochet
WS = wrong side
wyib = with yarn in back
wyif = with yarn in front
yo = yarn overĐược sửa bởi KenhPhimTruyen ngày 27/6/2014, 17:45; sửa lần 1.

Xem lý lịch thành viên http://kenhphimtruyen.123.st
AdministratorTên: Administrator
Cấp bậc: Administrator

Bài viết: 2 Re: [Mẹo] Hướng dẫn cách đọc mẫu móc on 27/6/2014, 17:43

Hướng dẫn cách đọc chart hình


Khi móc chart hình chủ yếu có 2 loại thôi:

Loại 1: móc theo hàng, thường thấy khi móc áo, khăn, ...

* Đầu tiên bao giờ cũng móc 1 hàng mũi bính, sau đó mới bắt đầu hàng thứ 1, đọc và móc từ trái qua, đến hết hàng thì quay sản phẩm lại, đọc và móc theo hàng thứ 2 từ phải qua. Khi móc không phân biệt mặt trái và phải vì 2 mặt sản phẩm đều như nhau.

* Lưu ý, luôn móc mũi bính khi bắt đầu 1 hàng mới, số mũi bính tuỳ thuộc vào mũi móc kế tiếp đó, ví dụ, trước mũi đơn thì móc 1 mũi bính, trước mũi chữ T thì móc 2 bính, v.v.

* Trên chart, để biết bắt đầu móc từ chỗ nào, bạn để ý ký hiệu mũi tên, mũi tên bắt đầu chỗ nào thì bắt đầu móc từ chỗ đó, theo chiều mũi tên. Ví dụ trong hình sau, bạn sẽ bắt đầu móc từ dưới chân áo lên, và lấy 146 mũi bính. Móc hết phần trên (đến hết vai) thì cắt chỉ, móc phần viền áo từ chỗ chân áo lúc đầu, theo chiều mũi tên nhỏ.Nếu trong chart không tìm thấy hình mũi tên, bạn xem chart chi tiết, ví dụ chart sau, hàng nào toàn mũi bính thì sẽ bắt đầu đan từ đó.
Loại 2: móc theo vòng tròn từ tâm ra, thường thấy khi móc nón, thú bông, hoa, ...

* Chart loại này bao giờ bạn cũng thấy 1 hình tròn nhỏ ở giữa, và các vòng tròn lớn dần ra xung quanh. Mình sẽ móc từ tâm ra, và đầu tiên phải tạo cái vòng tròn ở giữa đó, các mũi tiếp theo của vòng thứ 1 trên chart sẽ móc vào vòng tròn đó. Cách móc vòng tròn đã được hướng dẫn ở đây:


* Lưu ý khi móc vòng tròn, khi kết thúc 1 vòng, để khép vòng, phải dùng mũi dời, là mũi ký hiệu bằng dấu chấm đen như trong chart sau. Khi bắt đầu một vòng mới, để tăng chiều cao phải bắt đầu bằng mũi bính (giống như móc theo hàng vậy). Trong chart sau các bạn thấy sau khi móc mũi dời (chấm đen) để khép vòng thì để móc hàng tiếp theo bạn móc: 2 mũi bính ở vòng thứ 1, 3 mũi bính ở vòng thứ 2, 3 và 4.

Xem lý lịch thành viên http://kenhphimtruyen.123.st

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Chat Facebook